Certifikace ISO

Společnost úspěšně dokončila implementaci integrovaného systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí a splnila certifikační audit dle

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti
ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu

 


POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ