DKV Olomouc

přístavba obslužných provozů

Investor:

České dráhy

Rok realizace:

září 2003

Rozsah prací:

  • dodávka a montáž opláštěn střechy a stěnového pláště v provedení ZP tl. izolace 120mm
  • dodávka a montáž obloukového světlíku
  • dodávka a montáž prostvětlení stěnového pláště