ŠVPS SR Bratislava - hala

novostavba haly

Investor:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Rok realizace:

prosinec 2006

hala pro soupravy na likvidaci nebezpečných a velmi nebezpečných nákaz

Rozsah prací: