SRS Brno - Chemický pavilon

nadstavba a zateplení objektu ze systému KORD

Investor:

Statní rostlinolékařská správa ČR Praha

Rok realizace:

2007

Rozsah prací:

  • ocelová konstrukce nadstavby - oblouková střecha
  • opláštění nadstavby včetně dodávky oken
  • titanzinková falcovaná střešní krytina
  • zateplení stěnového pláště  celého objektu kontaktním systémem