Profil firmy

Hlavními obory činnosti společnosti STAPROM CZ spol. s r.o. je provádění bytových, občanských a průmyslových staveb včetně jejich údržby a rekonstrukcí, dále projektová činnost ve výstavbě a zajišťování odborných dozorů v rámci investiční výstavby.


Společnost vede a udržuje portfolio ověřených spolupracujících firem, pomocí kterých rozšiřuje svoji výrobní kapacitu dle aktuálních potřeb. Všichni zaměstnanci jsou řádně odborně vyškoleni a vlastní potřebná oprávnění a osobní certifikáty potřebné pro provádění pracovních činností. Zároveň je uplatňován systém řízení jakosti dle zásad ČSN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí dle ČSN ISO 14001.

Hlavním smyslem existence společnosti a její veškeré činnosti je uspokojování potřeb zákazníků v maximální kvalitě. Snahou vedení společnosti je předcházet všem budoucím možným sporům při realizaci stavebních zakázek důsledným vyjasněním představ zákazníka před uzavřením kontraktu. Samozřejmostí je zpracování podrobného rozpočtu a dodržování dohodnutých cen v průběhu celé realizace díla. Vedoucí pracovníci odpovědní za řízení stavebních zakázek jsou v neustálém kontaktu se zákazníkem, doporučují různá úsporná opatření při zachování požadované kvality díla a vycházejí vstříc všem dodatečným požadavkům investora.

Specializací firmy jsou opravy a rekonstrukce objektů prováděných v 60. - 80. tých letech ze stavebních soustav KORD a HARD, původní výrobce RD Jeseník s. p. U těchto objektů se firma zaměřuje na rekonstrukce střešních a stěnových plášťů, zejména výměny výplní otvorů a kontaktní zateplování s využitím rezervy v únosnosti stávajících konstrukcí. Návrh technického řešení je vždy zpracován včetně tepelně-technického posouzení odpovídající současně platným normám. Dále společnost provádí prohlídky ocelových konstrukcí ve smyslu ustanovení ČSN 732601 a následné opravy a odstranění zjištěných závad. Zkušeností z rekonstrukcí montovaných plášťů v poslední době firma využila také k navržení technického řešení pro zateplování zavěšených fasád konstrukčního systému BOLETICE."

Ing. Martin Churý
jednatel společnosti